Contributie - Lidmaatschap - KVS'17

Ga naar de inhoud

Contributie - Lidmaatschap

Je kunt op elk moment lid worden van KVS'17. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken meetrainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Hierna bepaal je of je definitief lid wordt van KVS'17. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt KVS'17 voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar worden betaald.

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 15 mei van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot en met 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij KVS'17 speelt.
Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de ledenadministratie terecht.

Ledenadministratie: Leon Franssen

Na je aanmelding ontvang je een brief van de penningmeester over de contributie. Tevens ontvang je op verzoek het huishoudelijke reglement en de statuten van de vereniging. Hierin staat onder andere omschreven welke commissies er binnen onze vereniging zijn en welke taken zij hebben. Ook staan daarin een aantal regels die binnen onze vereniging gelden.

Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team.
De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 juli van het lopende verenigingsjaar.

In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan KVS’17, per maand, verschuldigd bent.
Senioren
19 jaar en ouder
€ 15,50
Junioren
16 t/m 18 jaar
€ 14,50
Aspiranten
12 t/m 15 jaar
€ 12,50
Pupillen
7 t/m 11 jaar
€ 11,50
Kangoeroes, F-team spelend
3 t/m 6 jaar
€ 11,50
Kangoeroes, niet-spelend
3 t/m 6 jaar
€ 08,00
Leden die alleen trainen, KorfbalFit

€ 11,00
Steunende leden

€ 05,00
Leden buiten of binnen spelend

€ 13,00
(Peildatum 1 juli)


De contributie voor Senioren is inclusief reiskostenvergoeding en wedstrijdshirts.

Voor jeugdleden is de contributie inclusief reiskostenvergoeding, trainingspak en deelname aan alle jeugdnevenactiviteiten van KVS’17. Uitgezonderd zijn het jeugdkamp en KNKV-activiteiten, dit zijn extra activiteiten buiten het korfbal om, hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Indien een lid of de ouders van een lid gevraagd worden om te rijden bij uitwedstrijden, krijgen zij dit vergoed. Tevens zorgt de vereniging voor wedstrijdshirts. De shirts worden centraal per team gewassen. Het shirt is en blijft eigendom van de vereniging. Ons wedstrijdtenue bestaat uit een petrolblauw shirts, zwarte broek/rok en zwarte sokken.

Bij de vereniging zijn rokjes, broeken en sokken te koop tegen gereduceerde prijzen.

Niet-spelende leden zijn leden die niet in de wedstrijdcompetitie meedoen. Als je kiest om niet-spelend lid te worden, kun je wel meetrainen en gebruik maken van de andere faciliteiten bij KVS’17.

Daarnaast kun je ook begunstiger worden als je KVS’17 wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. Je bent dan steunend lid.
Ook kun je ervoor kiezen alleen in de zaalcompetitie te spelen (november t/m maart) of alleen in de veldcompetitie (september, oktober en april, mei).

Betalingen

KVS’17 vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van je contributie van je bankrekening.

Het machtigingsformulier krijg je tegelijkertijd met het aanmeldingsformulier uitgereikt en dien je samen met het aanmeldingsformulier in te vullen.

Betalingen aan KVS’17 doe je altijd per bank op het volgende rekeningnummer:

Rabobank Hart van de Meierij:  NL56 RABO 0147119820
t.n.v. KVS'17 te Schijndel

Voor meer informatie over lidmaatschap, contributie of het aanvragen van een aanmeldingsformulier kun je contact op nemen via ledenadministratie@kvs17.nl
Aanmeldingsformulier
Machtigingsfformulier
Privacy Policy
Rooiseheide 14
D'n Inbreng
073-5494956
info@kvs17.nl
Terug naar de inhoud