Contributie - Lidmaatschap - KVS'17

Ga naar de inhoud

Contributie - Lidmaatschap

Lid worden
Je kunt op elk moment lid worden van KVS'17. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken meetrainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Hierna bepaal je of je definitief lid wordt van KVS'17. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.
Dus als je lid wilt worden kun je dan aanmelden bij de ledenadministarie, je levert dan een aanmeldingsformulier in.

Contributie
De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

Je kunt KVS’17 machtigen om de contributue af te schrijven door hierbij een machtigingsformulier in te vullen.
In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan KVS’17, per maand, verschuldigd bent.
Leeftijdgroep/overige
Senioren (19 jaar en ouder)
€ 186,00 [€ 15,50 p.m.]
Junioren (16 t/m 18 jaar)
€ 174,00 [€ 14,50 p.m.]
Aspiranten (12 t/m 15 jaar)
€ 156,00 [€ 13,00 p.m.]
Pupillen (7 t/m 11 jaar)
€ 138,00 [€ 11,50 p.m.]
Kangoeroes, spelend (3 t/m 6 jaar)
€ 138,00 [€ 11,50 p.m.]
Kangoeroes, niet-spelend (3 t/m 6 jaar)
€  96,00 [€ 08,00 p.m.]
Leden die alleen trainen, KorfbalFit
€ 132,00 [€ 11,00 p.m.]
G-Korfbal
€ 132,00 [€ 11,00 p.m.]
Steunende leden
€  60,00 [€ 05,00 p.m.]
Leden buiten of binnen spelend
€ 156,00 [€ 13,00 p.m.]

Lid zijn van KVS’17
De contributie voor Senioren is inclusief reiskostenvergoeding en wedstrijdshirts.

Voor jeugdleden is de contributie inclusief reiskostenvergoeding, trainingspak en deelname aan alle jeugdnevenactiviteiten van KVS’17. Uitgezonderd zijn het jeugdkamp en KNKV-activiteiten, dit zijn extra activiteiten buiten het korfbal om, hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Indien een lid of de ouders van een lid gevraagd worden om te rijden bij uitwedstrijden, krijgen zij een vergoeding. Dit wordt 1x per jaar aan het einde van het seizoen uitbetaald op het bij ons bekende rekening nummer. Tevens zorgt de vereniging voor wedstrijdshirts. De shirts worden centraal gewassen, dit op basis van roulatie systeem door de spelers van het team. Het shirt is en blijft eigendom van de vereniging. Ons wedstrijdtenue bestaat uit een petrolblauw shirt, zwarte broek/rok en zwarte sokken.
Bij de kledingscommissie zijn rokjes, broeken en sokken te koop tegen gereduceerde prijzen.

Niet-spelende leden zijn leden die niet in de wedstrijdcompetitie meedoen. Als je kiest om niet-spelend lid te worden, kun je wel meetrainen en gebruik maken van de andere faciliteiten bij KVS’17.
Daarnaast kun je ook begunstiger worden als je KVS’17 wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. Je bent dan steunend lid.

Opzeggen Lidmaatschap
Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalender jaar.
Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt KVS'17 voor jou ook contributie aan de korfbalbond en heeft verzekeringen voor je afgesloten, die contributie moet voor een heel jaar worden betaald.

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 15 mei van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot en met 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij KVS'17 speelt.
Opzeggen en/of wijzigingen van het lidmaatschap moet je altijd schriftelijk/per email doen bij de ledenadministratie.

Algemeen
Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie.
Voor meer informatie over lidmaatschap, contributie kunt terecht bij de ledenadministratie

Statuten van KVS’17
Zoals iedere vereniging heeft ook KVS’17 statuten en een huishoudelijk reglement.

Privacy Policy
In de privacy policy verklaring kunt u teruglezen hoe KVS’17 met uw persoonsgegevens omgaat.
KVS’17 heeft ook een Privacy coördinator. Check hiervoor de contactpersonen.
Rooiseheide 14
D'n Inbreng
073-5494956
info@kvs17.nl
Facebook
Terug naar de inhoud